Estesoft | Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası
Estesoft'u tercih edenler

SOFTAGE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca SOFTAGE YAZILIM A.Ş. (“SOFTAGE”) tarafından, tüm yasal hakları SOFTAGE’e ait CRM niteliğindeki Klinik Yönetim Sistemi’nin kullanım hakkını sözleşme ile edinen doktor, diş hekimi, psikolog, psikiyatrist, diyetisyen, sağlık kuruluşu gibi müşterilere (“KULLANICI”) ait Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin güvenliğinin sağlanması SOFTAGE’in öncelikli hedeflerindendir. Bu nedenle, KULLANICI verilerinin güvenli şekilde işlenmesi ve bu verilere hukuka aykırı biçimde gerçekleşebilecek her türlü erişimin ve/veya sızıntının engellenmesi amacıyla, yürürlükteki mevzuatlara uyumlu olarak gerekli güvenlik tedbirleri SOFTAGE tarafından alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı KVKK ve GDPR kapsamında “Ahmet Yesevi Mahallesi Kerem Sokak A.Blok No:9 İç Kapı No:103 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermekte olan, “0772128942700001” Mersis Numaralı SOFTAGE YAZILIM A.Ş tarafından işlenecektir. SOFTAGE YAZILIM A.Ş, KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU”, GDPR kapsamında ise “KONTROLÖR” olarak kabul edilmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

KİMLİK BİLGİLERİNİZ: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, mesleki uzmanlığınız, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşme konusu hakkın tesisi, kurulması ve korunması amaçlarıyla SOFTAGE tarafından işlenecektir.

ÖZLÜK BİLGİLERİNİZ: Mesleki uzmanlığınız ve unvanınız ile uyguladığınız tedavilere ilişkin bilgiler; sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşme konusu hakkın tesisi, kurulması ve korunması ile iş faaliyetini yönetmek, planlamak ve geliştirmek amaçlarıyla SOFTAGE tarafından işlenecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ: Adresiniz, telefon numaranız (bildirdiğiniz sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşme konusu hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, sunulan hizmetin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçlarına istinaden tarafınızla birebir iletişime geçebilmek üzere SOFTAGE tarafından işlenecektir.

MALİ BİLGİLERİNİZ: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz; sözleşmeye ilişkin ödemenin alınması, faturalandırılması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet sunumuna bağlı finansmanı yönetebilmek amaçlarıyla SOFTAGE tarafından işlenecektir.

SİSTEM BAĞLANTI VERİLERİNİZ: KULLANICI’sı olduğunuz SOFTAGE’e ait CRM niteliğindeki Klinik Yönetim Sistemine giriş yaptığınız cihaz bilgileriniz, IP bilgileriniz, giriş çıkış saatleriniz, kullanım süreniz, konum bilgileriniz ve sair diğer sistem bağlantı verileriniz; sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşme konusu hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, sözleşme gereği talebiniz halinde sisteme giriş çıkışların tarafınıza raporlanması, teknik güvenlik tedbirlerinin alınması ve sunulan hizmete ilişkin çıkabilecek ihtilaflarda tarafınızdan ileri sürülebilecek iddia ve şikayetlere karşı meşru menfaat kapsamında savunma yapmak amaçlarıyla SOFTAGE tarafından işlenecektir.

Yukarıda belirtilen Kişisel Verilerinizi sağlamamanız durumunda SOFTAGE ile akdedeceğiniz Sözleşme kurulamayacak, KULLANICI olarak Klinik Yönetim Sistemine tanımlamanız gereği gibi yapılamayacak, gerekli hizmet verimi sağlanamayacak ve SOFTAGE yasal yükümlülüklerine yerine getiremeyecektir.

KULLANICI’NIN HASTA VE DANIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

SOFTAGE ile sözleşme akdederek tüm yasal hakları SOFTAGE’e ait CRM niteliğindeki Klinik Yönetim Sisteminin KULLANICI’sı olursunuz. Sözleşmede belirlenen kullanım hakkı süresince Klinik Yönetim Sistemine, Sistemin kullanım amacına uygun olarak hasta ve danışanlarınıza ait Kişisel Veriler ile sağlık verisi, cinsel hayata ilişkin veriler, biyometrik veriler gibi Özel Nitelikli Verilerini işleyebilmektesiniz. Sistem üzerine kaydederek işlediğiniz hasta ve /veya danışanlarınıza ait Kişisel Veriler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler, tarafınızdan ana faaliyet amacınız gereği “Veri Sorumlusu/Veri Kontrolorü” sıfatıyla işlenmiş olacaktır. Veri Sorumlusu sıfatıyla KULLANICI’sı olduğunuz Klinik Yönetim Sistemi üzerine kaydettiğiniz verilerin işlenmesine ilişkin KVKK ve GDPR uyarınca alınması gereken izin ve açık rızaların alınmasının sorumluluğu tarafınıza aittir. SOFTAGE, akdi sorumluluğu gereğince, tarafınızdan Sistem üzerine kaydedilerek işlenen verileri, işlediğiniz şekil ve şartla, aynen yedeklemek ve sunucusu yurt içinde bulunan bulut hizmet sağlayıcısında mevzuatın ön gördüğü güvenlik tedbirlerini alarak muhafaza etmek suretiyle işleyecek olup, hasta ve danışanlarınıza ait Kişisel Veriler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler SOFTAGE tarafından “VERİ SORUMLUSU/VERİ KONTROLÖRÜ” sıfatıyla işlenmeyecektir. Talebiniz üzerine ve/veya Sözleşmenin sona ermesi halinde; Sistem üzerine kaydetmek suretiyle Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğiniz hasta ve danışanlarınıza ait Kişisel Veriler, SOFTAGE tarafından size tüm yedekleri ile birlikte aynen teslim edilecek ve sistemden kalıcı olarak imha edilecektir.

KULLANICI’NIN ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KULLANICI olarak dilediğiniz takdirde, yetki matrisi yapmak suretiyle çalışanlarınıza Klinik Yönetim Sistemine giriş yapma ve kullanma izni verebilirsiniz. Bu durumda, tarafınızdan yetkilendirilen çalışanlarınızın kimlik verileri, Sisteme tanımlanmak üzere SOFTAGE’e tarafınızdan aktarılacak olup, çalışanların Kişisel Verisinin SOFTAGE’e aktarılmasına ilişkin KVKK ve GDPR uyarınca alınması gereken onay ve izinlerin alınması sorumluluğu “Veri Sorumlusu/Veri Kontrolörü” sıfatıyla KULLANICI olarak tarafınıza aittir. SOFTAGE, tarafınızdan yetkilendirilen çalışanlarınızın kimlik verilerini akdi sorumluluğu gereğince, Sisteme giriş çıkış zamanlarını kayıt altında tutarak teknik güvenliği sağlamak ve talep halinde raporlamak maksadıyla sizin talimatınız gereğince işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ

KULLANICI olarak Kişisel Verileriniz, SOFTAGE’in Sözleşme kapsamında tarafınıza sunacağı CRM niteliğindeki Klinik Yönetim Sistemi’nin kullanım hakkının verilmesi hizmetine bağlı olarak;

 • • Hizmet alımı için SOFTAGE ile aranızda akdettiğiniz Sözleşmenin imzası sırasında Sözleşme kurulumu için verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla,
 • • Sözleşme akdi sonrasında, Sözleşme ile edindiğiniz Klinik Yönetim Sistemi Kullanım Hakkını kullanmaya başlamanız için, tercihiniz ve/veya şartlara göre, gerek merkez adresine gelinerek, gerekse uzaktan erişim yoluyla ilgili Sistemin SOFTAGE tarafından kurulumunun yapılması vasıtasıyla,
 • • Klinik Yönetim Sistemi Kullanım Hakkına sahip olabilmek için akdi ödeme yükümlülüğünüzü banka havalesi ya da kredi kartı kullanmak suretiyle yerine getirmeniz vasıtasıyla,
 • • Gerekli olduğu durumlarda, Sözleşme hizmetleri içinde yer alan teknik destek hizmetinin gerek merkez adresinize gelinerek, gerekse uzaktan erişim yoluyla SOFTAGE tarafından verilmesini talep etmeniz vasıtasıyla,
 • • SOFTAGE’in, Klinik Yönetim Sistemine ilişkin tedarikçi olarak hizmet verdiği platformlara üye olmanız ve bu platform üzerinden klinik yönetim sistemi hizmeti talep etmeniz halinde hizmeti kullanmak için verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla,
 • • SOFTAGE’e ait kurumsal web sitesi www.Estesoft.com.tr sayfasını ziyaret etmeniz ve bu sayfa üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
 • • SOFTAGE’e ait kurumsal e-posta adresine (info@Estesoft.com.tr) ve/veya çalışanlara ait aynı uzantılı kurumsal e-posta adreslerine göndereceğiniz elektronik postalar vasıtasıyla,
 • • SOFTAGE’e ait kurumsal telefon hatlarını aramanız ve/veya sms göndermeniz vasıtasıyla,
 • • Kullanıcısı olduğunuz Klinik Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacıyla tarafınıza gönderilecek memnuniyet anketlerini doldurmanız vasıtasıyla,
 • • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan whatsapp uygulaması üzerinden SOFTAGE’e sesli, yazılı veya görüntülü mesaj göndermeniz ya da sesli veya arama yapmanız vasıtasıyla,
 • • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan SOFTAGE’e ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz ve/veya gönderilerine yorum yapmanız vasıtasıyla,
 • • Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesapları (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin,google vs.) üzerinden SOFTAGE tarafından yapılan tanıtım ve reklamlarda yer alan “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile otomatik olarak işlenmesine izin vererek aktardığınız bilgileriniz vasıtasıyla,

toplanacak ve Sözleşme devamı müddetince SOFTAGE’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kullanıcı olarak Kişisel Verileriniz, SOFTAGE’in yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından “VERİ İŞLEYEN/İŞLEYİCİ” sıfatıyla; sözlü, yazılı, dijital kaydı alınmak sureti ile gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirler ile birlikte fiziki ve elektronik ortamda kaydı tutularak, KVKK ve GDPR ilgili hükümlerinin ön gördüğü durumlarda ayrıca açık rızanız da alınarak işlenebilecektir.

AÇIK RIZA BEYANINIZIN ALINMASININ GEREKTİĞİ DURUMLAR

Aşağıda belirtilen durumlarda Kişisel Verileriniz, ancak açık rızanız alınmak şartıyla GDPR madde 6/1/a ve KVKK madde 5/1 uyarınca SOFTAGE tarafından işlenebilecektir;

 • • SOFTAGE tarafından verilen hizmetlere ilişkin yeniliklerin tanıtımı, duyurulması ve pazarlanması amacıyla tarafınıza sms mesajı ve/veya e-posta gönderilmesi ve mobil iletişim kurulması ancak açık rızanız alınarak mümkün olacaktır.
 • • Kullanıcısı olduğunuz tüm yasal hakları SOFTAGE’e ait Klinik Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amacıyla hazırlanacak Kullanıcı Memnuniyet Anketlerinin tarafınıza e-mail, sms ya da whatsapp yoluyla gönderilmesi ve ankete katılımızın sağlanması ancak açık rızanız alınmak suretiyle mümkün olacaktır.
 • • Kişisel Verilerin, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları üzerinden paylaşılması “yurt dışına aktarım” sayılmaktadır ve yurt dışına aktarım için gerek KVKK gerekse GDPR uyarınca “açık rıza şartı” bulunmaktadır. SOFTAGE akdi sorumluluğu gereği tarafınıza sunduğu hizmet kapsamında Kişisel Verilerinizi yurt dışına aktarmamakta ve yurt dışı aktarımı sayılacak hizmet sağlayıcılarını kullanmamaktadır.

Ancak, yurt dışı aktarımı sayılan aşağıdaki hallerde SOFTAGE tarafından yapılan bir yurt dışı aktarımı olmayacağından AÇIK RIZANIZ ARANMAYACAK, AÇIK RIZANIZ BİZZAT KULLANICISI OLDUĞUNUZ YURT DIŞI AKTARIMINI GERÇEKLEŞTİREN SERVİS SAĞLAYICISI TARAFINDAN ALINMIŞ OLACAKTIR;

Kendisine ait Gizlilik Sözleşmesini ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarını (whatsapp/zoom.us/facetime/skype/messanger/google/instagram /facebook vs.) kullanarak, SOFTAGE’e yazılı/sesli mesaj ve/veya fotoğraf/video kaydı göndermeniz ya da sesli/görüntülü arama yapmanız ya da kendiniz ile bu yolla iletişime geçilerek uzaktan hizmet almayı talep etmeniz durumunda; adı geçen uygulamaların gizlilik ve yurt dışı aktarım politikalarını kabul ederek bu uygulamalar üzerinden SOFTAGE ile paylaştığınız Kişisel Verileriniz, SOFTAGE’e ait işbu KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işlenecektir. Bu durumlarda sunucusu yurt dışında bulunan bu uygulamaların önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için ilgili hizmet sağlayıcısına açık rıza vermiş olursunuz.

Kendisine ait Gizlilik Politikası ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz sunucusu yurt dışında bulunan elektronik posta hizmet sağlayıcıları (Hotmail, gmail, yahoo vs.) üzerinden e-mail gönderdiğiniz ya da sizinle bu yolla iletişime geçilmesini talep ettiğiniz durumlarda; SOFTAGE, iletilerde paylaşılan Kişisel Verilerinizi kendisine ait işbu KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işleyecektir. Bu durumlarda sunucusu yurt dışında bulunan mail hizmet sağlayıcınızın önceden kabul ettiğiniz politikaları gereğince verilerinizin yurt dışına aktarılması için mail hizmet sağlayıcınıza açık rıza vermiş olursunuz.

SOFTAGE’in, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hizmet sağlayıcıları (facebook, instagram, Google, whatsapp vs.) üzerinde yayınlanan reklam ve tanıtımlarına başvurduğunuz hallerde; ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcılarına ait Gizlilik ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek, otomatik olarak işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına izin verdiğiniz verileriniz, ilgili sosyal medya hizmet sağlayıcısı tarafından SOFTAGE’e aktarılacak ve SOFTAGE tarafından otomatik olarak okumakta olduğunuz kendisine ait işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik İlkeleri doğrultusunda işlenerek muhafaza edilecektir.

Kendilerine ait Gizlilik Politikalarını ve Yurt Dışı Aktarım İlkelerini kabul ederek hali hazırda kullanıcısı olduğunuz, sunucusu yurt dışında bulunan sosyal medya hesaplarında (instagram, youtube, facebook, twitter, linkedin vs.) yer alan SOFTAGE’e, ait profil hesaplarına direkt mesaj göndermeniz durumunda; SOFTAGE’nin, verilerinizi kendisine ait işbu KVK Aydınlatma Metni ve Gizlilik ilkeleri doğrultusunda işleyecektir.

AÇIK RIZA BEYANI ARANMAKSIZIN VERİLERİNİZİN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR:

GDPR madde 6/1/b ve KVKK madde 5/2/c uyarınca;

Hizmet sunumuna bağlı finansmanı yönetebilmek, sözleşmeye ilişkin ödemeyi alabilmek, iş faaliyetini yönetmek, planlamak ve geliştirebilmek, tarafınızla birebir iletişime geçebilmek amacıyla, SOFTAGE tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.

GDPR madde 6/1/f ve KVKK madde 5/2/f uyarınca meşru menfaatlerimize istinaden;

• Sunulan hizmete ilişkin çıkabilecek ihtilaflarda tarafınızdan ileri sürülebilecek iddia ve şikayetlere karşı cevap verilebilmesi amacıyla, SOFTAGE tarafından, açık rızanız aranmaksızın, Kişisel Verileriniz işlenecektir.

GDPR madde 6/1/c, KVKK madde 5/2/a ve KVKK 5/2/ç uyarınca hukuki yükümlülüklere istinaden, aşağıdaki durumlarda açık rızanız alınmaksızın Kişisel Verileriniz işlenecektir;

• Teknik güvenlik tedbirlerinin alınması.

• Ücret ödemelerinizin kontrolünü gerçekleştirerek fatura tanzim edilmesi.

• Vergi ödemelerinin ifa edilmesi.

• Yargı Makamları nezdinde hukuki yükümlülüklerin ifa edilmesi.

• İdari Kurum ve Kuruluşlar nezdinde idari yükümlülüklerin ifa edilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI VE HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILACAĞI

6698 sayılı KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları kapsamında yer alan şartlar ve amaçlar doğrultusunda toplanan Kişisel Verileriniz; KVKK 8. ve 9. maddelerine ve GDPR 45. ve 49. maddelerine uygun olmak suretiyle, SOFTAGE tarafından sözleşmenin kurulması ve ifası, sözleşme konusu hakkın tesisi, kurulması ve korunması ile iş faaliyetini yönetmek, planlamak ve geliştirmek, sunulan hizmetin geliştirilmesi, iyileştirilmesi amaçlarına istinaden tarafınızla birebir iletişime geçebilmek, hizmet sunumuna bağlı finansmanı planlayabilmek ve yönetebilmek, mali, hukuki ve idari yükümlülükleri yerine getirebilmek, teknik ve ticari güvenliği sağlayabilmek ve kamusal yükümlülükleri yerine getirebilmek amaçlarıyla; bağlı olduğu amacın gerçekleşmesi için yeterli olduğu ölçüde, gerekli gizlilik sözleşmeleri imzalanmak suretiyle, mevzuata uygun tüm idari ve teknik güvenlik tedbirler sağlanarak aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarabilecektir.

Bu kapsamda, SOFTAGE tarafından işlenen Kişisel Verileriniz;

• Mevzuata uygun şekilde yetki matrisi yapılarak, gerekli gizlilik sözleşmeleri akdedilmiş ve gizlilik taahhütleri alınmış bulunan Sigortalı Çalışanlarına,

• Mevzuata uygun şekilde gizlilik sözleşmeleri akdedilerek gizlilik taahhütleri alınmış bulunan Tedarikçilerine,
Müşavir, Vergi ve Finans Danışmanları ve Denetçileri
Hukuk Danışmanı
Veri Tabanı (Server) Sağlayıcıları

• Kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

• Yargı Makamlarına aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜRESİ

SOFTAGE ile aranızdaki akdi ilişkinin sona ermesinden sonra Kişisel Verileriniz, SOFTAGE tarafından yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır. Belgeleme ve saklama yükümlülükleri, ticaret ve vergi mevzuatları ile ilgili yerel normlardan kaynaklanmaktadır. Aşağıda gösterilen tabloda Kişisel Verilerinize ait saklama süreleri yer almaktadır.

Kişisel Verileriniz Saklama Süreleri
Kimlik Bilgileriniz Kullanıcıya Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
İletişim Bilgileriniz Kullanıcıya Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
Mali Bilgileriniz Kullanıcıya Sunulan Hizmetin Sona Ermesinden Sonra 5 Yıl

RIZANIN GERİ ÇEKİLMESİ

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin SOFTAGE’e rıza vermeniz hâlinde, GDPR 6/1/a ve KVKK 5/1 uyarınca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda verdiğiniz rızayı dilediğiniz zaman geri alabileceğinizi bildiririz. Rızanızı geri alma beyanınızı aşağıda belirtilen irtibat adresimize yine aşağıda belirtildiği şekilde ilettiğiniz takdirde rızanız geri alınacaktır.

GDPR UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVeri Sahibi olarak Kişisel Verileriniz GDPR uyarınca da korunmaktadır. GDPR’ın yetki alanına girildiği hallerde (Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği ülkelerinde ikamet edenler) Veri Sahiplerinin hakları şu şekildedir;

• Erişim Hakkı (GDPR madde 15): Veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini SOFTAGE’e başvurarak teyit etme, kişisel verilerin işlenmesi halinde GDPR m.15’de yer alan detayları öğrenme hakkına sahiptir.

• Düzeltme Hakkı (GDPR madde 16): Veri Sahibi, SOFTAGE uhdesinde bulunan ve tarafına ait değişen kişisel verilerini her zaman için başvurarak düzelttirme hakkına sahiptir.

• Silme Hakkı (GDPR madde 17): Veri Sahibi, SOFTAGE uhdesinde tutulmakta olan kişisel verilerinin silinmesini talep etme hakkına sahiptir. GDPR madde 17’de belirtilen hususlar meydana geldiği takdirde SOFTAGE tarafından, kişisel verileriniz, gecikmeye mahal verilmeksizin silinecektir.

• İşlemenin Kısıtlanması Hakkı (GDPR madde 18):

 • Veri Sahipleri, Kişisel Verilerinin güncelliği konusunda itiraz etmeleri halinde, SOFTAGE tarafından Kişisel Verilerin doğruluğu teyit edilene kadar, Veri Sahibi olarak verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptirler.
 • Veri Sahibi, Kişisel Veri işlenme faaliyetinin yasa dışı olması nedeniyle Kişisel Verilerinin silinmesini talep ettiği durumlarda, talebi gerçekleşene kadar verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri Sahibi, SOFTAGE’in işleme amacı doğrultusunda artık kişisel verilerine ihtiyaç kalmadığı durumlarda, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • Veri Sahipleri, GDPR 21/1 maddesi uyarınca işleme faaliyetine itiraz ettikleri durumlarda, SOFTAGE’in veri işlemedeki meşru sebeplerinin Veri Sahibi’in meşru sebeplerine ağır basıp basmadığı doğrulanana kadar, verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

• Veri Taşınması Hakkı (GDPR madde 20): Veri Sahibi, teknik olarak mümkün olduğu taktirde, SOFTAGE uhdesinde tutulmakta olan Kişisel Verilerini her zaman için başvurarak, başka bir kontrolöre aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak işbu hak, veri işlemenin rızaya dayandığı zamanlarda veya sözleşmenin gerektirdiği hallerde kullanabilecektir.

• İtiraz Hakkı (GDPR madde 21):

 • Veri Sahibi, GDPR Madde 6(1)’in (e) veya (f) bentleri kapsamında profilleme dâhil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesine, özel durumuyla ilgili gerekçelere dayanarak itiraz etme hakkına sahiptir. SOFTAGE, Veri Sahibinin menfaatlerinin, haklarının ve özgürlüklerinin üzerinde olan veya yasal bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması gibi güçlü bir meşru neden gösteremezse, Kişisel Verileri işleyemez.
 • Veri Sahibi, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amaçları ile işlendiği durumlarda, söz konusu doğrudan pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profilleme de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinin bu amaçla işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir.
 • Veri Sahibi, doğrudan pazarlama amaçlarıyla Kişisel Verilerin işlenmesine itiraz ettiği takdirde Kişisel Veriler artık bu tür amaçlar için işlenmeyecektir.

KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınızdan kullanmak istediğiniz haklar ya da talepler olması durumunda; GDPR’da yer alan veri sahibi haklarına ilişkin maddeler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir şekilde belirttiğiniz yazılı başvurunuzu, ıslak imzalı olarak ve kimliğinizi ispat edecek belgelerle birlikte, SOFTAGE’in, kurumsal web sitelerinde de yer alan “Mandıra Cad. The Mandarins No:11/B K:21/248 Kadıköy/İstanbul/Türkiye” adresine gelerek bizzat elden sunabilir, noter kanalıyla gönderebilir veya güvenli e-imza ile imzalayarak “info@Estesoft.com.tr” mail adresine iletebilir veyahut KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası/geçici T.C. Kimlik Numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur.

SOFTAGE, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

RIZA ve ONAY

İşbu Aydınlatma Metnini okuyarak kabul ettiğinizde, SOFTAGE’in gerçekleştirdiği veri işleme süreci hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunuzu, KVKK ve GDPR tarafından hüküm altına alınan haklarınızı öğrendiğinizi ve Kişisel Verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında SOFTAGE tarafından İŞLENMESİNE özgür ve hür iradenizle rıza verdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Aydınlatma Metnini okuduktan sonra kabul etmeme hakkına sahipsiniz.

SOFTAGE YAZILIM A.Ş., KVKK kapsamında “VERİ SORUMLUSU” GDPR kapsamında “KONTROLÖR” sıfatıyla bildirmektedir.
Saygılarımızla.