Estesoft | İletişim Formu Aydınlatma Metni
Estesoft'u tercih edenler

Sayın ilgili,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 233470-5 sicil numarasıyla kayıtlı, 0772128942700001 MERSİS numaralı, “Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Mandarins Sitesi B Blok No:11 K:21 D:248 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim Softage Yazılım A.Ş.(“Softage”) olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

Paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve telefon numaranız www.Estesoft.com.tr internet sitesi üzerinden Softage’a mesaj gönderenlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve İnternet sitesi üzerinden gönderilen mesajlara geri dönüş yapılabilmesi ve talep edilen hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan internet sitesi üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz iletişim kurmak ve internet sitesi üzerinden gelen talepleri karşılamak hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Softage’a meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak internet sitesinin iletişim sekmesi üzerinden göndereceğiniz mesaj vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

İlgili kişi, Softage’a başvurarak kendisiyle ilgili;

  • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak [Fikirtepe Mah. Mandıra Cad. Mandarins Sitesi B Blok No:11 K:21 D:248 Kadıköy/İstanbul] adresine iletilebilecektir. Konuya ilişkin olarak internet sitemizde yer alan formu kullanabilirsiniz. Softage, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.


SOFTAGE YAZILIM A.Ş.